Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda

NN 15/2002 (15.2.2002.), Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

371

OBJAVA

O UPISU U POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA

Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva na teme­lju članka 38. stavka 3., Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 36/98.), te članka 39. stavka 5., Pravilnika o kakvoći meda i drugih pčeli­njih proizvoda (»Narodne novine« 20/00.) objav­ljuje Popis laboratorija koji su ovlašteni za ispitiva­nje udovo­ljava­nju teme­ljnim zahtjevima kakvoće meda i drugih pčeli­njih proizvoda.

OvlaŠteni laboratoriji

1. Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Savska cesta 143, sa svojim podružnicama:

– Veterinarski zavod Križevci, Križevci, Zakmardijeva 10;

– Veterinarski zavod Rijeka, Rijeka, Podmurvice 29;

– Veterinarski zavod Split, Split, Po­ljička cesta 33;

– Veterinarski zavod Vinkovci, Vinkovci, J. Kozarca 24.

Klasa: 320-01/02-01/45
Urbroj: 525-01-02-01
Zagreb, 8. ve­ljače 2002.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.