Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

NN 16/2002 (19.2.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

394

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 114/01), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na 17. sjednici održanoj 14. veljače, 2002. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O SADRŽAJU OBRASCA R-S

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju Obrasca R-S (»Narodne novine«, broj 118/01, 02/02-ispravak i 07/02-izmjene) mijenja se članak 7. stavak (2) alineja druga i treća te glase:

– na stranici A: III. Kontrolni podaci po obvezniku – upisuje se zbir podataka sa stranice B,

– na stranici B: IV. Podaci po osiguranicima – upisuju se stvarno utvrđeni podaci za osiguranike čiji se podaci ispravljaju.

Članak 2.

U prilogu 5. Pravilnika – Popis gradova i općina s pripa­da­jućim šiframa, dodaje se šifra za općinu Pribislavec:

      

redni

NAZIV GRADA/OPĆINE

šifra

broj

 

grada/općine

547

PRIBISLAVEC

6203


Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ljubo Jurčić, v. r.