Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2002."

NN 17/2002 (22.2.2002.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2002."

Hrvatska narodna banka

410

Na teme­­­­­­­lju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. ve­­­­­­­ljače 2002. godine donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2002.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kova­­­­­­­nja »2002.« izdan u skladu s Odlukom o izdava­­­­­­­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994, 44/1994. i 68/1994.) s istovjetnim osnovnim obi­­­­­­­lježjima (osim godine kova­­­­­­­nja) utvrđenima u Odluci o osnovnim obi­­­­­­­lježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životi­­­­­­­nja i bi­­­­­­­ljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.) pušta se u optjecaj 25. ve­­­­­­­ljače 2002.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 609/2002.
Zagreb, 13. ve­­­­­­­ljače 2002.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­­­­­­­ljko Rohatinski, v. r.