Ispravak Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

NN 18/2002 (27.2.2002.), Ispravak Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

 

457

Nakon uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave objav­ljenoj u »Narodnim novinama« broj 14 od 13. ve­ljače 2002. godine, te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

U članku 2. stavku 1. iza točke 3.1. umjesto točke ».2.2.« i »2.3.« trebaju stajati točke »3.2.« i »3.3.«.

U Dodatku II. – Obrazac E-V V. u nazivu Evidencije umjesto riječi »namjene« treba stajati riječ »nabave«.

Urbroj: 50501-02-190
Zagreb, 29. ve­ljače 2002.

Glavna urednica
S­nježana Bagić, v. r.