Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sa

NN 19/2002 (1.3.2002.), Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sa

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

467

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Klasa: 080-01/01-01/98, Urbroj: 50304/2-02-05 od 7. ve­ljače 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. IVICU TOMIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-663/2
Zagreb, 22. ve­ljače 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.