Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 19/2002 (1.3.2002.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

471

Na teme­lju članka 169. stavka 4. Zakona o javnom bi­lježništvu (»Narodne novine« br. 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bi­lježnika (»Narodne novine« br. 38/94, 82/94, 50/95, 62/95, 79/95, 86/95, 32/96, 35/97, 56/97, 131/97 i 45/00) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobi­lježničkih službenih mjesta i sjedišta ­nje­gov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem:

»16. u VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI kod nadležnosti Općinskog suda u Vukovaru u koloni »Službeno sjedište javnog bi­lježnika« riječ »Borovo« zamje­njuje se riječima: »Vukovar – Borovo nase­lje«.

18. u ISTARSKOJ ŽUPANIJI kod nadležnosti Općinskog suda u Poreču u koloni »Službeno sjedište javnog bi­lježnika« mjesto »Vrsar« i brojka »1« u ­nje­govoj ravnini brišu se, a u ravnini službenog sjedišta »Poreč« brojka »1« zamje­njuje se brojkom »2«.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/94-01/6
Urbroj: 514-06-02-02-17
Zagreb, 26. ve­ljače 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.