Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju

NN 22/2002 (8.3.2002.), Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

517

Na teme­lju članka 52. stavka 7. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96, 64/01 i 71/01) ministar za obrt, malo i sred­nje poduzetništvo donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU DIPLOME O MAJSTORSKOM ZVANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj diplome o majstorskom zva­nju.

Članak 2.

Sadržaj i oblik diplome o majstorskom zva­nju (u da­lj­njem tekstu: diploma) propisan je obrascem i tiskan uz ovaj Pravilnik, te čini ­nje­gov sastavni dio.

Članak 3.

Diploma iz članka 1. ovog Pravilnika tiskana je na specijalnom kartonu veličine 50x35 cm. Osnovni tekst tiskan je u crnoj boji, a riječ Diploma i pleter u žuto-zlatnom tisku (imitacija zlata) su šatirani crvenom bojom.

Diploma je obrub­ljena starohrvatskim pleterom. U gor­njem dijelu u sredini pletera otisnut je grb Republike Hrvatske čiji oblik je određen člankom 7., 8. i 9. Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/90). Ispod grba piše »Diploma«. U do­njem dijelu na sredini otisnut je zaštitni znak Hrvatske obrtničke komore i suhi žig, čiji oblik i sadržaj je određen člankom 6. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine«, broj 21/99). Uz do­nji rub su otisnute oznake i rubrike za nadnevak i potpise tajnika i predsjednika Hrvatske obrtničke komore.

Članak 4.

Diploma je tiskana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 5.

Diploma o majstorskom zva­nju utvrđena ovim Pravilnikom izdaje se osobama koje su položile majstorski ispit u postupku i na način utvrđen u člancima 50., 51., 52. i 53. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96, 64/01 i 71/01).

Članak 6.

Ovaj Pravinik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/02-02/03
Urbroj: 515-03-02-1
Zagreb, 5. ožujka 2002.

Ministar
Že­ljko Pecek, v. r.