Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

NN 22/2002 (8.3.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

518

Na teme­lju članka 45. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PAKOVINE

Članak 1.

U Pravilniku o mjerite­ljskim zahtjevima za pakovine (»Narodne novine« br. 23/97, 29/97, 93/97, 159/98, 77/01) u tablici iz Priloga 1, Obvezatne vrijednosti nazivnih količina pu­nje­nja za pakovine s prehrambenim proizvodima, stupac 1, Prehrambeni proizvodi, redni broj 16. Maslac (tar. br. CT 04.05), namazi na bazi mliječne masti u stupcu 4 Dodatne nacionalne vrijednosti, dodaju se brojke: 50, 70, 100

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/17
Urbroj: 558-03/10-02-1
Zagreb, 1. ožujka 2002.

Ravnate­lj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.