Odluka o postavljenju dr. sc. Maria Mikolića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini

NN 25/2002 (15.3.2002.), Odluka o postavljenju dr. sc. Maria Mikolića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

567

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001. i 5. srpnja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-01/01-01/212, urbroj: 50304/2-02-01 od 1. ožujka 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. sc. MARIA MIKOLIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Kijevu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-081-02-1108/2
Zagreb, 12. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.