Odluka o odlikovanju (posmrtno) Jozsefa Antalla, predsjednika Vlade Republike Mađarske (1990.-1993.) Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

NN 25/2002 (15.3.2002.), Odluka o odlikovanju (posmrtno) Jozsefa Antalla, predsjednika Vlade Republike Mađarske (1990.-1993.) Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

569

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se posmrtno odlikuje

József Antall
predsjednik Vlade Republike Mađarske (1990.–1993.)

VELEREDOM KRALJICE JELENE
S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos međunarodnom prizna­nju Republike Hrvatske i uspostavi prijate­ljskih odnosa između Republike Hrvat­ske i Republike Mađarske.

Broj: 01-051-02-2-1/1
Zagreb, 1. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.