Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita

NN 31/2002 (27.3.2002.), Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

672

Na temelju članka 53. stavak 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96, 64/01 i 71/01), ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

RJEŠENJE

O CIJENI POLAGANJA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI, POMOĆNIČKOG I MAJSTORSKOG ISPITA

Članak 1.

Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena polaganja ispita o struč­noj osposobljenosti, pomoćničkog (osim za redovne učenike) i majstorskog ispita.

Članak 2.

Za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, polaznik pla­ća iznos od 1.200,00 kuna.

Članak 3.

Za polaganje pomoćničkog ispita, polaznik plaća iznos od 1.200,00 kuna.

Članak 4.

Za polaganje majstorskog ispita, polaznik plaća iznos od 2.600,00 kuna.

Članak 5.

Polaznik koji u cijelosti ne položi majstorski ispit, pomoć­nički ispit (osim za redovne učenike) i ispit o stručnoj osposob­ljenosti pri ponovnom polaganju, plaća cijenu razmjerno dijelu ispita koji ponovno polaže.

Članak 6.

Novčana sredstva prikupljena temeljem ovog Rješenja, upotrijebit će se za isplatu naknada članovima ispitne komisije, naknada obrtnicima za izgubljenu zaradu i naknadu materijalnih troškova, nastalih u svezi s polaganjem ispita.

Članak 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/02-02/02
Urbroj: 515-03-02-1
Zagreb, 19. ožujka 2002.

Ministar
Željko Pecek,
v. r.