Odluka o odlikovanju prof. dr. Williama M. Novicka Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 32/2002 (28.3.2002.), Odluka o odlikovanju prof. dr. Williama M. Novicka Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

702

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

prof. dr. William M. Novick

REDOM DANICE HRVATSKE
S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobit doprinos u humanitarnom djelova­nju kroz liječe­nje djece s urođenim srčanim manama i osposob­ljava­nje hrvatskih liječnika i medicinskog osob­lja.

Broj: 01-051-02-13-6-1/1
Zagreb, 15. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v r.