Ispravak Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 32/2002 (28.3.2002.), Ispravak Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

707

Nakon uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvariva­nje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata objav­ljenom u »Narodnim novinama«, br. 29 od 22. ožujka 2002. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O RADU LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA PO ZAKONU O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

U obrascima br. 1., 2., 3., 4., 5. i 6., koji su prema članku 19. Pravilnika ­nje­gov sastavni dio vrše se s­ljedeći ispravci:

U obrascima br. 1., 3. i 5. pod nazivom Prvostupa­njsko liječničko povjerenstvo za pre­gled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata u uvodnom dijelu umjesto riječi »Drugostupa­njsko liječničko povjerenstvo« trebaju stajati riječi »Prvostupa­njsko liječničko povjerenstvo«.

U obrascima br. 2., 4. i 6. u nazivu umjesto riječi »Prvostupa­njsko liječničko povjerenstvo« trebaju stajati riječi »Drugostupa­njsko liječničko povjerenstvo«.

Urbroj: 50501-02-287
Zagreb, 27. ožujka 2002.

Glavna urednica
S­nježana Bagić, v. r.