Odluka kojom se odlikuju nestali pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom

NN 34/2002 (3.4.2002.), Odluka kojom se odlikuju nestali pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

717

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 20/95), a na prijedlog Državnog povje­reništva za vojna odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM PETRA ZRINSKOG I FRANA KRSTE FRANKOPANA S POSREBRENIM PLETEROM

nestali pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu

1. MUHAMED (Fata) JAHIĆ

2. STEVO (Imbro) KUHAR

3. IVAN (Slavko) RADAČIĆ

4. DAMIR (Stjepan) ŠIMENIĆ

5. JOSIP (Luka) TOMAIĆ

Broj: 01-012-02-1063/2
Zagreb, 11. ožujka 2002.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE I
VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA
Stjepan Mesić, v. r