Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Gruž

NN 34/2002 (3.4.2002.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Gruž

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

724

Na teme­lju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2002. godine, donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. GRUŽ

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Gruž.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi s­ljedećim koordinatnim točkama:

                               Y                       X

TOČKA 1     6 505 430.10     4 723 126.80

TOČKA 2     6 505 432.00     4 723 125.40

TOČKA 3     6 505 441.20     4 723 119.20

TOČKA 4     6 505 439.80     4 723 117.10

TOČKA 5     6 505 443.20     4 723 113.60

TOČKA 6     6 505 444.10     4 723 111.90

TOČKA 7     6 505 453.30     4 723 102.00

TOČKA 8     6 505 455.00     4 723 101.50

TOČKA 9     6 505 455.40     4 723 100.60

TOČKA 10   6 505 440.30     4 723 093.70

TOČKA 11   6 505 432.90     4 723 090.60

TOČKA 12   6 505 431.00     4 723 089.20

TOČKA 13   6 505 415.80     4 723 076.80

TOČKA 14   6 505 408.90     4 723 070.10

TOČKA 15   6 505 398.60     4 723 061.10

TOČKA 16   6 505 394.50     4 723 057.30

TOČKA 17   6 505 389.10     4 723 050.10

TOČKA 18   6 505 382.80     4 723 038.60

TOČKA 19   6 505 373.00     4 723 021.70

TOČKA 20   6 505 371.20     4 723 021.80

TOČKA 21   6 505 367.40     4 723 016.70

TOČKA 22   6 505 364.60     4 723 013.50

TOČKA 23   6 505 364.50     4 723 013.60

TOČKA 24   6 505 363.00     4 723 011.70

TOČKA 25   6 505 357.70     4 723 005.50

TOČKA 26   6 505 356.30     4 723 003.90

TOČKA 27   6 505 355.60     4 723 003.10

TOČKA 28   6 505 358.30     4 723 000.30

TOČKA 29   6 505 356.00     4 722 997.90

TOČKA 30   6 505 357.90     4 722 996.00

TOČKA 31   6 505 346.70     4 722 984.40

TOČKA 32   6 505 353.80     4 722 977.60

TOČKA 33   6 505 348.40     4 722 971.50

TOČKA 34   6 505 346.30     4 722 955.60

TOČKA 35   6 505 339.70     4 722 949.90

TOČKA 36   6 505 336.90     4 722 947.20

TOČKA 37   6 505 335.40     4 722 942.00

TOČKA 38   6 505 335.50     4 722 941.10

TOČKA 39   6 505 337.00     4 722 938.60

TOČKA 40   6 505 342.40     4 722 928.80

TOČKA 41   6 505 343.50     4 722 926.20

TOČKA 42   6 505 344.10     4 722 923.90

TOČKA 43   6 505 344.40     4 722 923.90

TOČKA 44   6 505 345.10     4 722 921.10

TOČKA 45   6 505 357.40     4 722 901.10

TOČKA 46   6 505 360.00     4 722 895.50

TOČKA 47   6 505 362.40     4 722 883.90

TOČKA 48   6 505 363.50     4 722 879.70

TOČKA 49   6 505 364.30     4 722 877.50

TOČKA 50   6 505 365.50     4 722 875.70

TOČKA 51   6 505 373.40     4 722 867.50

TOČKA 52   6 505 357.30     4 722 845.70  

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Gruž, broj lista plana 20 i 21, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog sta­nja u mjerilu 1:500.

Članak 3.

Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objav­ljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na tem­lju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne rad­nje u vezi evidencije pomorskog dobra.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/02-02/05
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 28. ožujka 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.