Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

NN 34/2002 (3.4.2002.), Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

738

Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva na teme­lju članka 38. stavaka 3. i 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 36/98.), te članka 30. Pravilnika o kakvoći svježe­g sirovog mlijeka (»Narodne novine« 102/00.) objav­ljuje naziv referentnog laboratorija koji je ovlašten za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitiva­nje kakvoće svježe­g, sirovog mijeka.

OBJAVA

NAZIVA REFERENTNOG LABORATORIJA ZA PROVJERU RADA OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA

Referentni laboratorij za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitiva­nje kakvoće svježe­g, sirovog mlijeka:

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za m­lje­karstvo, Zagreb, Svetošimunska 25 za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitiva­nje kakvoće svježe­g, sirovog mlijeka osim provjera kojima se utvrđuje pojava rezidua u mlijeku.

Klasa: 320-08/02-01/17
Urbroj: 525-02-02-01
Zagreb, 20. ožujka 2002.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.