Odluka o izmjeni dopune Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 44/2002 (25.4.2002.), Odluka o izmjeni dopune Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

904

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdrav­stveno osiguranje (»Narodne novine« br. 16/02 i 24/02), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 6. sjednici, odr‘anoj 17. travnja 2002. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrĐivanju Popisa dijagnostiČkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« br. 15/92, 29/93, 65/93, 73/99, 3/00, 18/00 i 118/01 – u daljnjem tekstu: Odluka), u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke iza šifre 50150 dodaje se:

 

 

 

 Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

Ukupno

 

 

 

 

bodovi

 

 

50151        Operacija ekstraduralnog akutnog hematoma, ’S’*                                1   liječnik specijalist             120                 75,12

                                                                                                                                          1   liječnik                               120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              120                         

50152        Operacija subduralnog akutnog hematoma, ’S’*                                    1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50153        Operacija intracerebralnog akutnog hematoma, ’S’*                             1   liječnik specijalist             120                 75,12

                                                                                                                                          1   liječnik                               120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              120                         

50154        Operacija intracerebelarnog akutnog hematoma, ’S’*                           1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50155        Operacija subduralnog kroničnog hematoma trepanacijom, ’S’*         1   liječnik specijalist               60                 37,56

                                                                                                                                          1   liječnik                                 60                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                60                         

50156        Operacija subduralnog kroničnog hematoma kraniotomijom, ’S’*      1   liječnik specijalist             120                 75,12

                                                                                                                                          1   liječnik                               120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              120                         

50157        Operacija higroma/kroničnog subduralnog hematoma                          1   liječnik specijalist
                  subduroperitonealnom drenažom, ’S’*                                                    1   liječnik                               120                 75,12

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              120                         

50158        Ugradnja uređaja za ekstraduralno mjerenje intrakranijskog                 1   liječnik specijalist
                  tlaka, ’S’*                                                                                                      1   sred. med. sestra                60                 25,56

50159        Ugradnja uređaja za subduralno mjerenje intrakranijskog                     1   liječnik specijalist               60                 25,56
                  tlaka, ’S’*                                                                                                      1   sred. med. sestra                60

50160        Ugradnja uređaja za intraventrikularno mjerenje                                     1   liječnik specijalist               60                 25,56
                  intrakranijskog tlaka, ’S’*                                                                           1   sred. med. sestra                60

50161        Ugradnja uređaja za intraparenhimsko mjerenje                                      1   liječnik specijalist               60                 25,56
                  intrakranijskog tlaka, ’S’*                                                                           1   sred. med. sestra                60

50162        Uklanjanje meningeoma iz mozgovnih klijetki, ’S’*                                1   liječnik specijalist             480               300,48

                                                                                                                                          1   liječnik                               480                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              480                         

50163        Uklanjanje ostalih tumora iz mozgovnih klijetki, ’S’*                             1   liječnik specijalist             420               262,92

                                                                                                                                          1   liječnik                               420                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              420                         

50164        Uklanjanje tumora ili apscesa cerebeluma,  ’S’*                                     1   liječnik specijalist             300               187,80

                                                                                                                                          1   liječnik                               300                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50165        Uklanjanje tumora mozgovnog debla/ponsa, ’S’*                                  1   liječnik specijalist             420               262,92

                                                                                                                                          1   liječnik                               420                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              420                         

50166        Punkcija mozgovnog apscesa uz stereotaktičko navođenje, ’S’*        1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50167        Punkcija mozgovnog apscesa uz ultrazvučno navođenje, ’S’*            1   liječnik specijalist             120                 75,12

                                                                                                                                          1   liječnik                               120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              120                         

50168        Stereotaktička biopsija supratentorijskih procesa, ’S’*                         1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50169        Stereotaktička biopsija infratentorijskih procesa, ’S’*                           1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50170        Stereotaktička evakuacija cista/hematoma, ’S’*                                     1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50171        Stereotaktička implantacija trajnog drenažnog sustava, ’S’*               1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50172        Stereotaktička palidotomija, ’S’*                                                               1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50173        Stereotaktička ventrolateralna talamotomija (Mb. Parkinson), ’S’*     1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50174        Stereotaktička ventroposterolateralna talamotomija                              1   liječnik specijalist             180               112,68
                  (inkurabilna bol), ’S’*                                                                                  1   liječnik                               180

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50175        Stereotaktička ugradnja uređaja za duboku mozgovnu stimulaciju     1   liječnik specijalist             300               187,80
                  - talamus/subtalamus/palidum (Mb. Parkinson), ’S’*                            1   liječnik                               300

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50176        Stereotaktička ugradnja uređaja za duboku mozgovnu stimulaciju     1   liječnik specijalist             300               187,80
                  (inkurabilna bol), ’S’*                                                                                  1   liječnik                               300

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50177        Stereotaktička ugradnja uređaja za duboku mozgovnu stimulaciju     1   liječnik specijalist             300               187,80
                  - talamus (epilepsija),  ’S’*                                                                         1   liječnik                               300

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50178        Stereotaktička implantacija radioaktivnog izotopa,  ’S’*                       1   liječnik specijalist             300               187,80

                                                                                                                                          1   liječnik                               300                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50179        Stereotaktička iradijacija linearnim akceleratorom                                   1   liječnik specijalist             300               229,56
                  (radiokirurgija),  ’S’*                                                                                    1   liječnik                                 60

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                60                         

                                                                                                                                          1   djelatnik VSS                    120

50180        Stereotaktičko navođenje pri mikrokirurškim operacijama,  ’S’*          1   liječnik specijalist               90                 56,34

                                                                                                                                          1   liječnik                                 90                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                90                         

50181        Ultrazvučno navođenje pri mikrokirurškim operacijama,  ’S’*              1   liječnik specijalist               30                 18,78

                                                                                                                                          1   liječnik                                 30                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                30                         

50182        Operacijsko liječenje epilepsije ugradnjom vagalnog                            1   liječnik specijalist             240               186,24
                  stimulatora,  ’S’*                                                                                          1   liječnik                               240

                                                                                                                                          1   liječnik specijalist             120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50183        Temporalna resekcija radi epilepsije/temporalnog                                  1   liječnik specijalist             300               223,80
                  tumora, ’S’*                                                                                                  1   liječnik                               300

                                                                                                                                          1   liječnik specijalist             120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50184        Amigdalohipokampektomija, ’S’*                                                             1   liječnik specijalist             300               223,80

                                                                                                                                          1   liječnik                               300                         

                                                                                                                                          1   liječnik specijalist             120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50241        Kranioplastika autotransplantatom, ’S’*                                                 1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50242        Kranioplastika alotransplantatom, ’S’*                                                    1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50243        Operacija kraniostenoze (suturektomija), ’S’*                                         1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50244        Operacija kraniostenoze (višestruka suturektomija), ’S’*                     1   liječnik specijalist             240               150,24

                                                                                                                                          1   liječnik                               240                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50245        Radikalna operacija kraniostenoze, ’S’*                                                   1   liječnik specijalist             240               150,24

                                                                                                                                          1   liječnik                               240                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50246        Operacija kraniofacijalne dizostoze,  ’S’*                                                 1   liječnik specijalist             300               367,80

                                                                                                                                          1   liječnik                               300                         

                                                                                                                                          1   liječnik specijalist             180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50247        Plastika likvorske fistule prednje lubanjske jame,  ’S’*                          1   liječnik specijalist             360               225,36

                                                                                                                                          1   liječnik                               360                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              360                         

50248        Plastika likvorske fistule prednje stražnje jame,  ’S’*                             1   liječnik specijalist             420               262,92

                                                                                                                                          1   liječnik                               420                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              420                         

50249        Plastika postoperacijske likvorske fistule,  ’S’*                                      1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50250        Ventrikuloatrijska drenaža,  ’S’*                                                                1   liječnik specijalist             120                 75,12

                                                                                                                                          1   liječnik                               120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              120                         

50251        Ventrikuloperitonealna drenaža,  ’S’*                                                       1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50252        Ventrikuloperitonealna drenaža programabilnom valvulom,  ’S’*        1   liječnik specijalist             240               150,24

                                                                                                                                          1   liječnik                               240                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50253        Endoskopska ventrikulocisternostomija,  ’S’*                                        1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50254        Endoskopska cisternostomija (arahnoidne ciste),  ’S’*                         1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50255        Endoskopsko uklanjanje intraventrikularnih tumora,  ’S’*                   1   liječnik specijalist             240               150,24

                                                                                                                                          1   liječnik                               240                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50256        Endoskopski postupci pri operaciji tumora lubanjske baze,  ’S’*        1   liječnik specijalist             300               187,80

                                                                                                                                          1   liječnik                               300                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50371        Mikrodiscektomija,  ’S’*                                                                             1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50372        Endoskopski asistirana discektomija,  ’S’*                                              1   liječnik specijalist             240               150,24

                                                                                                                                          1   liječnik                               240                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50373        Pekutana discektomija,  ’S’*                                                                      1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50374        Dekompresija spinalnog kanala,  ’S’*                                                       1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50375        Dekompresija zatiljnog otvora s plastikom tvrde mozgovne                 1   liječnik specijalist             300               187,80
                  ovojnice, ’S’*                                                                                               1   liječnik                               300

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50376        Operacija okultnog spinalnog disrafizma/korde retunde, ’S’*              1   liječnik specijalist             240               150,24

                                                                                                                                          1   liječnik                               240                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50377        Peritonealna drenaža hidro-siringomijelije, ’S’*                                      1   liječnik specijalist             240               150,24

                                                                                                                                          1   liječnik                               240                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50378        Endoskopski postupci pri operaciji hidro/siringomijelije, ’S’*             1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50473        Perkutana termička rizotomija trigeminalnog ganglija, ’S’*                   1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50474        Anastomoza kranijalnih živaca, ’S’*                                                         1   liječnik specijalist             240               150,24

                                                                                                                                          1   liječnik                               240                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50772        Uklanjanje hipofiznog adenoma keyhole pristupom, ’S’*                     1   liječnik specijalist             480               300,48

                                                                                                                                          1   liječnik                               480                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              480                         

50773        Uklanjanje kraniofaringeoma keyhole pristupom, ’S’*                          1   liječnik specijalist             480               300,48

                                                                                                                                          1   liječnik                               480                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              480                         

50774        Uklanjanje drugih tumora baze keyhole pristupom, ’S’*                       1   liječnik specijalist             480               300,48

                                                                                                                                          1   liječnik                               480                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              480                         

50775        Operacija tumora kavernoznog sinusa, ’S’*                                            1   liječnik specijalist             900               563,40

                                                                                                                                          1   liječnik                               900                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              900                         

50776        Uklanjanje intraorbitalnih tumora keyhole pristupom, ’S’*                   1   liječnik specijalist             480               300,48

                                                                                                                                          1   liječnik                               480                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              480                         

53904        Operacija aneurizme u karotidnom slijevu keyhole                                 1   liječnik specijalist             480               300,48
                  pristupom,  ’S’*                                                                                            1   liječnik                               480

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              480                         

53905        Operacija aneurizme bazilarne arterije keyhole pristupom,  ’S’*           1   liječnik specijalist             660               413,16

                                                                                                                                          1   liječnik                               660                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              660                         

53906        Endoskopski postupci u vaskularnoj neurokirurgiji,  ’S’*                    1   liječnik specijalist             240               150,24

                                                                                                                                          1   liječnik                               240                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

5012(0)     Pomoćni postupci pri neurokirurškim operacijama                                                                                                                      

50121        Uporaba operacijskog mikroskopa,  ’S’*                                                 1   liječnik specijalist               60                 42,00

                                                                                                                                          2   liječnika                               60                         

50122        Uporaba lasera,  ’S’*                                                                                   1   liječnik specijalist               60                 42,00

                                                                                                                                          2   liječnika                               60                         

50123        Uporaba ultrazvučnog aspiratora,  ’S’*                                                   1   liječnik specijalist               60                 42,00

                                                                                                                                          2   liječnika                               60                         

50124        Kompjutorizirana neuronavigacija,  ’S’*                                                  1   liječnik specijalist               90                 45,00

                                                                                                                                          1   liječnik                                 90

 

                 

Iza šifre 52387dodaje se:                                                                                               

                Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

Ukupno

 

 

 

 

bodovi


2388          Mortalna ekstirpacija i punjenje kanala, po kanalu                                 1   liječnik                                 40                 13,04

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                40

 

 

                Iza šifre 58055 dodaje se: 

               
 Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

Ukupno

 

 

 

 

bodovi


58056        Endoskopska plastika koljenskih veza kod nestabilnog koljena          1   liječnik spec.                       90               102,00
                  - dvije veze (ACL transfix)                                                                          1   liječnik spec.                     120

                                                                                                                                          1   sred. med. srestra             240                         

                                                                                                                                          1   ing. med. radiologije          60

 

                 

Iza šifre 91312 dodaje se:                                                                                                                                                   

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

Ukupno

 

 

 

 

bodovi


9140(0)     Izdavanje liječničkih potvrda i ispričnica

91401        Izdavanje liječničke potvrde                                                                       1   liječnik                                   5                   1,00

91402        Izdavanje liječničke ispričnice                                                                    1   liječnik                                   5                   1,00

Postojeći podaci upisani pod sljedećim šiframa mijenjaju se i glase:
 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

Ukupno

 

 

 

 

bodovi


5010(0)     Operacije na lubanji, mozgovnim ovojnicama i mozgu                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          

50101        Ventrikularna punkcija                                                                                1   liječnik specijalist               60                 37,56

                                                                                                                                          1   liječnik                                 60                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                60                         

50102        Operacije na poglavini i lubanjskim kostima                                            1   liječnik specijalist               60                 37,56

                                                                                                                                          1   liječnik                                 60                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                60                         

50104        Operacija impresijske frakture s lezijom dure i mozga                             1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50105        Operacija impresijske frakture bez lezije dure                                          1   liječnik specijalist             120                 75,12

                                                                                                                                          1   liječnik                               120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              120                         

50108        Operacija opsežne kraniocerebralne ili frontobazalne ozljede               1   liječnik specijalist             300               187,80
                  (strijelne, eksplozijske), ’S’*                                                                       1   liječnik                               300

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50110        Uklanjanje tumora ili apscesa iz mozgovnih hemisfera                          1   liječnik specijalist             360               225,36
                  (osim meningeoma), ’S’*                                                                            1   liječnik                               360

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              360

50111        Uklanjanje konveksitetnog meningeoma                                                 1   liječnik specijalist             400               250,40
                  (isključujući lubanjsku bazu),  ’S’*                                                           1   liječnik                               400

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              400                         

50112        Uklanjanje meningeoma lubanjske baze,  ’S’*                                         1   liječnik specijalist             600               375,60

                                                                                                                                          1   liječnik                               600                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              600                         

50114        Uklanjanje tumora iz pontocerebelarnog kuta,  ’S’*                               1   liječnik specijalist             420               262,92

                                                                                                                                          1   liječnik                               420                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              420                         

50115        Evakuacija subduralnog empijema,  ’S’*                                                  1   liječnik specijalist             240               150,24

                                                                                                                                          1   liječnik                               240                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50116        Punkcija mozgovnog apscesa                                                                    1   liječnik specijalist               90                 56,34

                                                                                                                                          1   liječnik                                 90                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                90                         

50140        Operacijsko liječenje epilepsije, ’S’*                                                         1   liječnik specijalist             360               225,36

                                                                                                                                          1   liječnik                               360                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              360                         

50150        Uklanjanje tumora lubanjskih kostiju, ’S’*                                              1   liječnik specijalist             120                 75,12

                                                                                                                                          1   liječnik                               120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              120                         

5020(0)     Ostale operacije mozga i mozgovnih ovojnica                                                                                                                        

50211        Operacija encefalokele, ’S’*                                                                       1   liječnik specijalist             360               225,36

                                                                                                                                          1   liječnik                               360                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              360                         

50220        Privremena ventrikularna drenaža, ’S’*                                                    1   liječnik specijalist               60                 37,56

                                                                                                                                          1   liječnik                                 60                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                60                         

                                                                                                                                                                                                                          

50240        Revizija drenažnog sustava, ’S’*                                                              1   liječnik specijalist             120                 75,12

                                                                                                                                          1   liječnik                               120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              120                         

5030(0)     Operacije spinalne medule i struktura spinalnog kanala                                                                                                        

50301        Ekstirpacija intervertebralnog diska, ’S’*                                                1   liječnik specijalist             150                 93,90

                                                                                                                                          1   liječnik                               150                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              150                         

50302        Uklanjanje ekstramedularnog tumora, ’S’*                                              1   liječnik specijalist             420               262,92

                                                                                                                                          1   liječnik                               420                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              420                         

50303        Uklanjanje intramedularnog tumora, ’S’*                                                 1   liječnik specijalist             540               338,04

                                                                                                                                          1   liječnik                               540                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              540                         

50304        Uklanjanje spinalnog angioma, ’S’*                                                         1   liječnik specijalist             810               507,06

                                                                                                                                          1   liječnik                               810                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              810                         

50305        Uklanjanje epiduralnog ili intraduralnog gnojnog procesa, ’S’*          1   liječnik specijalist             240               150,24

                                                                                                                                          1   liječnik                               240                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50320        Kordotomija, ’S’*                                                                                         1   liječnik specijalist             300               187,80

                                                                                                                                          1   liječnik                               300                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

50321        Ostali zahvati na meduli spinalis,  ’S’*                                                     1   liječnik specijalist             360               225,36

                                                                                                                                          1   liječnik                               360                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              360                         

50340        Operacije meningo ili mijelomeningokele,  ’S’*                                       1   liječnik specijalist             360               225,36

                                                                                                                                          1   liječnik                               360                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              360                         

50370        Blokada zigapofiznih zglobova kralježnice, **                                        1   liječnik specijalist               15                   6,39

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                15                         

50401        Spinalna rizotomija,  ’S’*                                                                            1   liječnik specijalist             180               112,68

                                                                                                                                          1   liječnik                               180                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              180                         

50402        Transtentorijska ili infratentorijska rizotomija trigeminusa                    1   liječnik specijalist             420               262,92
                  ili vaskularna dekompresija,  ’S’*                                                              1   liječnik                               420

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              420

50403        Rizotomija ili vaskularna dekompresija ostalih mozgovnih                   1   liječnik specijalist             420               262,92

                  mozgovnih živaca,  ’S’*                                                                              1   liječnik                               420                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              420                         

50410        Ekshaireze trigeminusovih grana                                                               1   liječnik specijalist               60                 37,56

                                                                                                                                          1   liječnik                                 60                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                60                         

50432        Oslobađanje živca u karpalnom kanalu ili laktu                                       1   liječnik specijalist               90                 56,34

                                                                                                                                          1   liječnik                                 90                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                90                         

50470        Blokada I. grane trigeminusa ili interkostalnog živca i sl.                      1   liječnik specijalist               40                 25,04

                                                                                                                                          1   liječnik                                 40                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                40                         

50471        Bolokada II. i III. grane trigeminusa                                                          1   liječnik specijalist               40                 25,04

                                                                                                                                          1   liječnik                                 40                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                40                         

50472        Bolokada trigeminalnog ganglija                                                               1   liječnik specijalist               90                 56,34

                                                                                                                                          1   liječnik                                 90                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                90                         

50740        Operacije tumora pinealne regije,  ’S’*                                                     1   liječnik specijalist             480               300,48

                                                                                                                                          1   liječnik                               480                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              480                         

50750        Uklanjanje hipofiznog adenoma (transkranijalno),  ’S’*                        1   liječnik specijalist             480               300,48

                                                                                                                                          1   liječnik                               480                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              480                         

50751        Uklanjanje hipofiznog adenoma (transsfenoidalno),  ’S’*                    1   liječnik specijalist             360               279,36

                                                                                                                                          1   liječnik specijalist             180                         

                                                                                                                                          1   liječnik                               360                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              360                         

50760        Uklanjanje kraniofaringeoma,  ’S’*                                                           1   liječnik specijalist             360               225,36

                                                                                                                                          1   liječnik                               360                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              360                         

50761        Uklanjanje supra i paraselarnih tumora,  ’S’*                                          1   liječnik specijalist             600               375,60

                                                                                                                                          1   liječnik                               600                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              600                         

53891        Operacija aneurizme u karotidnom sustavu,  ’S’*                                   1   liječnik specijalist             420               262,92

                                                                                                                                          1   liječnik                               420                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              420                         

53892        Operacija aneurizme u vertebralnom sustavu                                          1   liječnik specijalist             600               375,60

                  ili divovske aneurizme,  ’S’*                                                                       1   liječnik                               600                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              600                         

53898        Uklanjanje angioma,  ’S’*                                                                           1   liječnik specijalist             900               563,40

                                                                                                                                          1   liječnik                               900                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              900                         

53899        Okluzija karotičko kavernozne fistule,  ’S’*                                             1   liječnik specijalist             720               450,72

                                                                                                                                          1   liječnik                               720                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              720                         

                                                                                                                                                                                                                          

53900        Ekstraintrakranijska anastomoza u karotidnom slijevu,  ’S’*                1   liječnik specijalist             300               187,80

                                                                                                                                          1   liječnik                               300                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              300                         

53901        Dodatna anstomoza pri istom zahvatu,  ’S’*                                           1   liječnik specijalist             120                 75,12

                                                                                                                                          1   liječnik                               120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              120                         

53902        Ekstraintrakranijska anastomoza u vertebralnom slijevu,  ’S’*             1   liječnik specijalist             420               262,92

                                                                                                                                          1   liječnik                               420                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              420                         

 

Postojeći podaci upisani pod sljedećim šiframa mijenjaju se i glase: 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

Ukupno

 

 

 

 

bodovi


50103        Eksplorativna trepanacija                                                                           1   liječnik specijalist             240               102,24

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50106        Opskrba intrakranialnog akutnog hematoma, ’S’*                                 1   liječnik specijalist             320               136,32

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              320                         

50106        Opskrba kroničnog subduralnog hematoma                                           1   liječnik specijalist               60                 25,56

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra                60                         

50113        Odstranjivanje tumora ili apscesa u zadnjoj lubanjskoj jami, ’S’*        1   liječnik specijalist             600               315,60

                                                                                                                                          1   liječnik                               300                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              600                         

50130        Stereotaksijske operacije, ’S’*                                                                   1   liječnik specijalist             120                 75,12

                                                                                                                                          1   liječnik                               120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              120                         

50201        Kranioplastika, ’S’*                                                                                     1   liječnik specijalist             240               102,24

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50202        Operacija kraniostenoze, ’S’*                                                                    1   liječnik specijalist             240               102,24

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50210        Plastika likvorske fistule, ’S’*                                                                    1   liječnik specijalist             360               117,36

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              360                         

50221        Trajna ventrikularna drenaža, ’S’*                                                            1   liječnik specijalist             120               165,36

                                                                                                                                          1   liječnik                               120                         

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

50231        Umetanje cerebralnog ili sličnog stimulatora, ’S’*                                 1   liječnik specijalist             120                 51,12

                                                                                                                                          1   sred. med. sestra              240                         

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 025-04/02-01/67

Urbroj: 338-01-05-02-1

Zagreb, 17. travnja 2002.                          

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.