Odluka o imenovanju Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske

NN 45/2002 (26.4.2002.), Odluka o imenovanju Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

914

Na teme­lju članka 124. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 48. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 51/01.), Hrvatski sabor na sjednici 24. trav­nja 2002., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU GLAVNOGA DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se MLADEN BAJIĆ Glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske.

Klasa: 021-13/02-10/02
Zagreb, 24. trav­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.