Ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

NN 45/2002 (26.4.2002.), Ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

NARODNE NOVINE

923

Nakon uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je po­greška u Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namješ­tenike objav­ljenom u »Narodnim novinama«, br. 3 od 11. siječ­nja 2002., te se daje

ISPRAVAK

KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

U članku 44. stavku 1. podstavku 1. iza riječi »osnovice« treba dodati riječi »i troškove pogreba«.

Urbroj: 50501-02-292
Zagreb, 25. trav­nja 2002.

Glavna urednica
S­nježana Bagić, v. r.