Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2002."

NN 49/2002 (3.5.2002.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2002."

HRVATSKA NARODNA BANKA

970

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) i Odluke o usvajanju Plana izdavanja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta u 2002. godini koju je Savjet Hrvatske narodne banke pod brojem Z.br. 1057/2001 donio na sjednici održanoj 7. studenoga 2001. godine, guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2002.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2002.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz točke 1. ove odluke u količini od 1000 komada.

3. Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zataljene su u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzije 166¤111 mm.

4. Izgled kovanica od 5,2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o apoenima i osnovnim obiljež­jima novčanica i kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima biljaka i životinja na licu i naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), s tim da će navedeni apoeni nositi  godinu »2002.« kao oznaku godine kovanja.

5. Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2002.« prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu te posredovanjem banaka i trgovačkih društava.

7. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 83-020/04-02/ŽR
Zagreb, 24. travanj 2002.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.