Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 100 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.

NN 55/2002 (16.5.2002.), Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 100 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.

HRVATSKA NARODNA BANKA

 1035

Na teme­lju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. svib­nja 2002. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ NOVČANICA OD 100 KUNA – IZDANJE 7. OŽUJKA 2002.

1. Novčanice od 100 kuna – izda­nje 7. ožujka 2002., izdane u skladu s Odlukom o izdava­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obi­lježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima novčanice od 100 kuna – izda­nje 7. ožujka 2002. (»Narodne novine«, br. 38/2002.) puštaju se u optjecaj 3. lip­nja 2002.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 612/2002.
Zagreb, 8. svib­nja 2002.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.