Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost graditeljstva

NN 56/2002 (17.5.2002.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost graditeljstva

ministarSTVO rada i socijalne skrbi

1055

Na teme­lju članka 201. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01), ministar rada i socijalne skrbi donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST GRADITELJSTVA

I.

Primjena Kolektivnog ugovora za gradite­ljstvo koji je zak­ljučen 7. prosinca 2001. godine proširuje se na sve poslodavce i zaposlenike u djelatnosti gradite­ljstva u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-04/02-02/3
Urbroj: 524-04/1-02/3
Zagreb, 24. trav­nja 2002.

Ministar
rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.