Ispravak Zakona o obrani

NN 58/2002 (21.5.2002.), Ispravak Zakona o obrani

1067

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o obrani objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 33 od 29. ožujka 2002., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O OBRANI

U članku 133. stavku 2. točki 18. umjesto riječi: »stavak 2.« trebaju stajati riječi: »stavak 3.«.

Klasa: 800-01/01-01/03
Zagreb, 14. svib­nja 2002.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.