Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar

NN 67/2002 (11.6.2002.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1133

Na teme­lju članka 8. stavka 4. i članka 31. stavaka 1. i 2. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95 i 97/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lip­nja 2002. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE ZADAR

I.

U Odluci o osniva­nju Lučke uprave Zadar (»Narodne novine«, broj 19/97), točka IV. mije­nja se i glasi:

»Lučko područje luke Zadar nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave Zadar čini:

I. Bazen Gradske luke

a) kopneni dio u površini od 8037 m˛

Obuhvaća područje od južnog korijena mosta u pravcu zapada širine 5 m, te slijedi sjeverni rub č. zem. 10764/1 do svjetionika. Nada­lje, granica ide zapadnim rubom č. zem. 10763 u širini 5 m do ograde graničnog prijelaza, obuhvaća ograđeni plato graničnog prijelaza, parkiralište ispod zgrade Zadarske županije. Da­lje (dio č. zem. 10767) ide prema jugu obalom u širini od 5 m i završava u točki 1 morskog dijela.

Navedeno obuhvaća dio č. zem. 10763, 10764/1 i 10767 k.o. Zadar.

b) morski dio u površini od 105598 m˛

Ukupna površina bazena Gradske luke iznosi 113635 m˛, određena točkama:

 1  5517992.061        4885891.488

 2  5517997.061        4885891.501

 3  5517997.021        4885907.497

 4  5518000.070        4885918.731

 5  5518009.969        4885914.520

 6  5518052.058        4885960.535

 7  5518074.705        4885985.068

 8  5518090.815        4886002.579

 9  5518097.281        4885996.630

10 5518126.024        4886028.225

11 5518111.176        4886041.842

12 5518128.859        4886061.295

13 5518125.778        4886063.945

14 5518140.007        4886080.273

15 5518151.045        4886081.881

16 5518226.271        4886054.250

17 5518265.016        4886040.200

18 5518284.199        4886029.118

19 5518332.717        4886002.095

20 5518365.096        4885984.435

21 5518391.826        4885969.312

22 5518418.644        4885954.261

23 5518473.719        4885925.142

24 5518536.679        4885881.054

25 5518645.855        4885803.167

26 5518650.496        4885795.956

27 5518705.664        4885665.651

28 5518765.545        4885723.723

29 5518696.087        4885860.112

30 5518540.124        4885983.107

31 5518341.203        4886086.074

32 5517910.130        4886174.636

33 5517784.125        4886042.740

Sidrište je omeđeno spojnicom točaka

A   5514 540.633       4885 078.158

B   5516 271.178       4886 563.429

C   5517 340.578       4885 640.392

D   5516 010.736       4883 970.651

II. Bazen Gaženica

a) kopneni dio

Ide sjeverozapadnom granicom postojeće trgovačke luke, sjeveroistočnom granicom č. zem. 9387/1 i 9387/28, da­lje južnom granicom č. zem. 8494/14, južnom granicom obalnog pojasa ispod tvornice konopa, da­lje siječe plato ispod tvornice adria u pravcu sjeverozapada (preko č. zem. 8429/7, 9388/2) da­lje ide zapadnom granicom č. zem. 9392/1, južnom granicom č. zem. 7611/1, 7555, 7556, 7557, 9303/1, istočnom granicom 7554/2, istočnom i južnom granicom č. zem. 7554/5, južnom granicom č. zem. 7554/5, južnom granicom č. zem. 7554/7 i spaja se na postojeći pristanišni gat ispod tankerkomerca, sukladno Urbanističkom planu uređe­nja Trajektnog terminala Zadar (Glasnik Grada Zadra, broj 7/2000).

Kopneni dio obuhvaća dijelove č. zem. dio 9388/2, dio 8429/7, dio 9387/25, dio 9387/39, 9387/32, 9387/33, 9387/34, 9387/35, a ukupne površine 147 087 m˛

b) morski dio obuhvaća površinu od 439 489 m˛,

Ukupna površina bazen Gaženica iznosi 586 576 m˛ i određen je točkama:

 1  5520565.720        4883729.389

 2  5520612.484        4883673.614

 3  5520651.540        4883698.360

 4  5520682.061        4883646.809

 5  5520693.351        4883622.557

 6  5520710.435        4883632.741

 7  5520713.866        4883629.439

 8  5520723.043        4883624.731

 9  5520733.052        4883625.141

10 5520744.690        4883616.899

11 5520752.605        4883614.111

12 5520759.863        4883613.432

13 5520771.182        4883614.264

14 5520790.740        4883620.635

15 5520792.814        4883616.334

16 5520817.602        4883592.887

17 5520830.000        4883608.406

18 5520828.373        4883614.451

19 5520835.652        4883629.724

20 5520854.149        4883676.534

21 5520872.079        4883677.600

22 5520893.512        4883679.244

23 5520914.893        4883684.587

24 5520925.937        4883704.972

25 5520923.943        4883718.546

26 5520930.340        4883732.597

27 5520922.436        4883740.302

28 5520925.203        4883745.150

29 5520919.027        4883768.201

30 5520900.000        4883795.000

31 5520885.521        4883823.302

32 5520866.373        4883846.071

33 5520861.937        4883857.730

34 5520849.560        4883883.792

35 5520873.032        4883852.812

36 5520871.690        4883877.485

37 5520888.329        4883887.370

38 5520904.441        4883876.656

39 5520906.504        4883873.395

40 5520931.801        4883864.174

41 5520950.872        4883854.991

42 5520991.442        4883858.944

43 5521003.547        4883866.177

44 5520995.967        4883876.838

45 5521003.182        4883887.440

46 5521010.354        4883903.477

47 5521019.526        4883915.960

48 5521026.800        4883919.874

49 5521034.539        4883919.681

50 5521039.656        4883912.668

51 5521042.561        4883904.786

52 5521049.027        4883890.306

53 5521047.875        4883882.709

54 5521049.981        4883864.346

55 5521059.463        4883832.545

56 5521073.510        4883786.193

57 5521104.287        4883714.521

58 5521112.824        4883702.211

59 5521121.197        4883688.960

60 5521072.253        4883657.096

61 5521061.995        4883639.207

62 5521069.059        4883608.854

63 5521071.231        4883592.848

64 5521060.889        4883580.985

65 5521076.720        4883547.199

66 5521098.723        4883518.639

67 5521133.275        4883473.738

68 5521185.371        4883406.396

69 5521207.305        4883382.214

70 5521244.349        4883373.461

71 5521283.308        4883365.048

72 5521309.584        4883329.153

73 5521325.865        4883316.564

74 5521349.489        4883307.619

75 5521363.545        4883302.498

76 5521376.703        4883303.398

77 5521412.010        4883295.764

78 5521471.384        4883285.169

79 5521485.190        4883285.618

80 5521512.561        4883289.334

81 5521538.163        4883336.989

82 5521554.102        4883336.572

83 5521592.239        4883332.635

84 5521621.478        4883320.440

85 5521627.433        4883287.588

86 5521417.715        4883127.638

87 5521387.092        4883104.133

88 5521409.314        4883075.713

89 5520878.516        4882676.091

90 5520639.063        4882983.902

91 5520818.525        4883131.361

92 5520444.112        4883606.529

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/97-01/08
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 6. lip­nja 2002.

Potpredsjednik
dr. sc. Goran Granić, v. r.