Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Re

NN 68/2002 (12.6.2002.), Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Re

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1141

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« br. 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001. i 5. srpnja 2001., te akata predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-01/01-01/188, Urbroj: 50304/2-02-03 od 23. svibnja 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam

mr. sc. MATKA ŽUPANIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mozambik, sa sjedištem u Pretoriji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-081-02-2219/2
Zagreb, 5. lipnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.