Operativni program podizanja novih nasada vinograda

NN 68/2002 (12.6.2002.), Operativni program podizanja novih nasada vinograda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1157

Na temelju članka 25. stavka 5. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br., 29/99., 105/99., 46/00. 101/00. i 12/01) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

OPERATIVNI PROGRAM

PODIZANJA NOVIH NASADA VINOGRADA

Članak 1.

Novčane poticaje za podizanje novih nasada vinograda ostvaruju korisnici koji podižu nasade u sezoni sadnje jesen 2002. i proljeće 2003. godine.

Članak 2.

Novčani poticaji iz članka 1. ovog Operativnog programa utvrđuju se za vinovu lozu, a raspored površina dat je u tablici 1.

 

                                  

Županija

Vinogradi (ha)

Bjelovarsko-bilogorska

15

Međimurska

40

Dubrovačko-neretvanska

30

Ličko-senjska

10

Karlovačka

15

Koprivničko-križevačka

25

Krapinsko-zagorska

40

Osiječko-baranjska

40

Istarska

40

Požeško-slavonska

100

Primorsko-goranska

15

Sisačko-moslovačka

20

Brodsko-posavska

25

Splitsko-dalmatinska

45

Šibensko-kninska

40

Varaždinska

25

Vukovarsko-srijemska

65

Virovitičko-podravska

25

Zadarska

60

Zagrebačka

35

Grad Zagreb

10

 

Članak 3.

(1) Javni natječaj za dodjelu novčanih poticaja iz članka 1. i 2. ovog Operativnog programa, a sukladno članku 44. . stavku 2. Pravilnika o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, 53/00, 98/00, 17/01, 24/01, 71/01 i 67/02), raspisat će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Operativnog programa. Ured državne uprave provest će javni natječaj.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka obvezno se objav­ljuje u dnevnom tisku i na oglasnim pločama ureda i njihovih područnih ispostava.

Članak 4.

Odluku o izboru korisnika novčanog poticaja za podizanje novih nasada vinograda sukladno članku 46. stavku 3. Pravilnika donosi predstojnik ureda državne uprave u roku od 30 dana od zaključenja javnog natječaja.

Članak 5.

Ovaj Operativni program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-01/51
Urbroj: 525-1-02-1
Zagreb, 4. lipnja 2002.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.