Operativni program podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu

NN 68/2002 (12.6.2002.), Operativni program podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

1158

Na temelju članka 25. stavka 5. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br., 29/99., 105/99., 46/00. 101/00. i 12/01) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

OPERATIVNI PROGRAM

PODIZANJA NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA U VOĆARSTVU

Članak 1.

Novčane poticaje za podizanje višegodišnjih nasada u voćar­stvu ostvaruju korisnici koji podižu nasade u sezoni sadnje jesen 2002. i proljeće 2003. godine.

Članak 2.

Novčani poticaji iz članka 1. ovog Operativnog programa utvrđuju se za sljedeće voćne vrste i njihov regionalni raspored prema tablici 1.

 

                                

Županija

jabuka

kruška

šljiva

breskva

višnja

trešnja

bajam

orah

lijeska

manda-

maslina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rina

 

Bjelovarsko-bilogorska

30

7

3

5

---

2

---

3

2

---

---

Međimurska

30

3

1

5

---

2

---

1

---

---

---

Dubrovačko-neretvanska

5

1

5

10

---

3

2

---

---

15

20

Ličko-senjska

7

1

2

---

---

1

---

---

15

---

6

Karlovačka

7

2

5

---

---

2

---

3

---

---

---

Koprivničko-križevačka

25

3

1

4

---

1

---

3

---

---

---

Krapinsko-zagorska

20

4

1

2

---

1

---

---

2

---

---

Osiječko-baranjska

35

5

7

5

12

1

---

5

7

---

---

Istarska

5

3

5

15

---

5

2

3

3

---

25

Požeško-slavonska

30

5

30

8

8

2

---

10

5

---

---

Primorsko-goranska

3

1

3

2

---

2

---

2

---

---

9

Sisačko-moslovačka

45

5

3

2

---

---

---

4

---

---

---

Brodsko-posavska

30

5

8

5

10

3

---

3

20

---

---

Splitsko-dalmatinska

10

1

3

10

5

3

5

2

---

5

25

Šibensko-kninska

2

1

2

5

2

2

3

1

---

---

25

Varaždinska

20

3

3

2

3

3

---

2

---

---

---

Vukovarsko-srijemska

30

8

5

20

15

1

---

2

3

---

---

Virovitičko-podravska

30

5

5

10

10

3

---

4

3

---

---

Zadarska

15

1

5

22

25

5

5

3

---

---

50

Zagrebačka

30

3

3

2

---

2

---

2

---

---

---

Grad Zagreb

5

2

1

2

---

1

---

---

---

---

---

 

Članak 3.

(1) Javni natječaj za dodjelu novčanih poticaja iz članka 1. i 2. ovog Operativnog programa, a sukladno članku 39. stavku 2. Pravilnika o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, 53/00, 98/00, 17/01, 24/01, 71/01. i 68/02), raspisat će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Operativnog programa. Ured državne uprave provest će javni natječaj.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka obvezno se objav­ljuje u dnevnom tisku i na oglasnim pločama ureda i njihovih područnih ispostava.

Članak 4.

Odluku o izboru korisnika novčanog poticaja za podizanje nasada u voćarstvu sukladno članku 41. stavku 3. Pravilnika donosi predstojnik ureda državne uprave u roku od 30 dana od zaključenja javnog natječaja.

Članak 5.

Ovaj Operativni program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-01/50
Urbroj: 525-1-02-1
Zagreb, 4. lipnja 2002.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.