Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

NN 69/2002 (13.6.2002.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1179

Na teme­lju članka 201. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01. i 82/01.), ministar rada i socijalne skrbi donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA

I.

Primjena Kolektivnog ugovora ugostite­ljstva koji je zak­ljučen 10. svib­nja 2002. godine proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnosti ugostite­ljstva u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/02-01/55
Urbroj: 524-04/2-02-5
Zagreb, 7. lip­nja 2002.

Ministar
rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.