Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi

NN 76/2002 (28.6.2002.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1242

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 16/02 i 24/02), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 10. sjednici, održanoj 26.lipnja 2002. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrĐivanju Popisa dijagnostiČkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« br. 15/92, 29/93, 65/93, 73/99, 3/00, 18/00, 118/01 i 44/02 u daljnjem tekstu: Odluka), u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke iza šifre 13022 dodaje se:

»

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

13023             Lab. izrada studijskog modela oba zubna                               1    Srednji zubni tehn                   70                    8,82

                       luka i arhiviranje

13024             Lab. analiza modela u individualnom i                                    1    Viši zubni tehn.                       40                    5,84

                       gnatološkom artikulatoru

«.

Iza šifre 52336 dodaje se:

»

        

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

52337             Lab. izrada inlaya na jednoj plohi, indirektna metoda           1    Srednji zubni tehn.                 160                   20,16

52338             Lab. izrada pinlaya, overlaya                                                    1    Viši zubni tehn.                      110                   16,06

52339             Lab. izrada interdentalne prečke                                              1    Srednji zubni tehn.                  63                     7,94

Iza šifre 52348 dodaje se:

»

        

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

52349         Lab. izrada inleya u inleyu (odnosi se samo                     1          Viši zubni tehn.                          54                     7,88

                       na inley kao nastavak fiksnog protetskog rada)

 «

Iza šifre 52356 dodaje se:

»

        

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

52357             Lab. izrada pune metalne krunice s                                          1    Srednji zubni tehn.                 117                   14,74

                       intrakoronarnim sidrenjem                                                       

52358             Lab. izada privremenog mosta ili krunica po                          1    Srednji zubni tehn.                   5                      0,63

                       članu s materijalima za privremene mostove, odnosno,

                       privremenim krunicama                                                             

                                                                                                                                                                                                                «.

Iza šifre 52361 dodaje se:

»

        

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

52362             Lab. izrada djelomične krunice ili dvo-                                    1    Srednji zubni tehn                   90              11,34

                       -troplošnog inlaya (indirektna metoda)

52363             Lab. izrada teleskopske krunice (vanjska                               1    Viši zubni tehn.                        220            32,12

                       i unutarnja krunica)

52364             Lab. izrada korijenske kapice -lijevane                                    1    Srednji zubni tehn.                  110            13,86

52365             Lab. lemljenje samostalnih krunica, spojno                            1    Srednji zubni tehn                   15              1,89

                       mjesto u mostu isključuje zaračunavanje

52366             Lab. ugrađivanje držača etečmena - direktna                         1    Viši zubni tehn                         45              6,57

                       metoda odgovarajućem postupku

52396             Lab. izrada fiksne udlage                                                           1    Viši zubni tehn.                        50             7,3

52367             Lab. izrada fiksnog držača prostora                                         1    Viši zubni tehn.                        50              7,3

«.

Iza šifre 52388 dodaje se:

»

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

52389             Lab. prilagodba jednoplpšnog inlaya, djelomične                1    Srednji zubni tehn.                  27              3,4

                       krunice ili lijevana nadogradnje nakon postupka 52332

52390             Lab. izrada akrilatne krunice                                                     1    Srednji zubni tehn.                  110            13,86

52391             Lab. izrada lijevane fasetirane krunice                                    1    Srednji zubni tehn.                  160            20,16

52392             Lab. izrada lijevane jednodijelne krunice                                1    Srednji zubni tehn.                  130            16,38

52393             Lab. izrada punog međučlana                                                   1    Srednji zubni tehn.                  80              10,08

52394             Lab. izrada fasetiranog međučlana                                          1    Srednji zubni tehn.                  150            18,9

52395             Lab. izrada nove fasete, odnosno, nadomještanje ispale     1    Srednji zubni tehn.                  50              6,3

52397             Lab. izrada nagrizne udlage (šine)                                           1    Viši zubni tehn.                        55              8,03

 «.

Iza šifre 52484 dodaje se:

»

        

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

52485             Lab. izrada ortodontskog aparata koji se skida, izrađenog 1    Viši zubni tehn                         250            36,5

                       bez konstrukcijskog zagriza do uključeno četiri elementa

                       pored baze

52486             Lab. izrada ortodontskog aparata koji se skida, izrađenog 1    Viši zubni tehn.                        370            54,02

                       na podlozi konstrukcijskog zagriza s najviše četiri elementa

                       pored baze

52487             Lab. izrada ortodontskog aparata koji se skida s pet ili        1    Viši zubni tehn.                        330            48,18

                       više elemenata pored baze, izrađenog bez konstrukcijskog

                       zagriza                                                                                         

52488             Lab. izrada ortodontskog aparata koji se skida s pet ili        1    Viši zubni tehn.                        410            59,86

                       više elemenata pored baze, izrađenog na podlozi

                       konstrukcijskog zagriza                                                            

52488             Lab. reparatura ortodontskih aparata (koji se skidaju) bez 1    Viši zubni tehn.                        35              5,11

                       ili samo s jednim novim elementom

52489             Lab. reparatura ortodontskih aparata (koji se skidaju)         1    Viši zubni tehn.                        35              5,11

                       s dva ili više novih elemenata

 «.

Iza šifre 83353 dodaje se:

»

        

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

83354             Lab. izrada akrilatne udlage (ažurirana šina)                          1    Viši zubni tehn.                       50                      7,3

83355             Lab. izrada lijevane metalne udlage,                                        1    Viši zubni tehn.                      170                  24,82 

83356             Lab. izrada retencijskog akrilatnog luka ili ploče                   1    Viši zubni tehn.                      170                   24,83

                       (palatinalna, lingvalna) za postoperativnu fiksaciju režnjeva

83357             Lab. izrada retencijske ploče s jelenjim rogovima                  1    Viši zubni tehn.                      220                   32,12

«.

Iza šifre 85661 dodaje se:

»

        

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

85662             Lab. izrada proteze lica i oka ( epiteza )                                   1    Viši zubni tehn.                      200                   29,2

85663             Lab. izrada opturatora                                                                1    Viši zubni tehn.                       90                   13,14

85664             Lab. izrada imedijatne, privremene i defin.                              1    Viši zubni tehn.                     2.050                 299,3

                       resekcijske proteze

«.

Iza šifre 9200(0) dodaje se:

»

        

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

92101             Zbrinjavanje kronične rane                                                       1    srednja medicinska sestra    22,5                  15,90

92102             Sprečavanje komplikacija dugotrajnog mirovanja                 1    srednja medicinska sestra    22,5                  15,90

                       (primarno dekubitusa, kontraktura i tromboze) –

                       aktivno i pasivno razgibavanje

92103             Pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne                    1    srednja medicinska sestra    22,5                  15,90

                       higijene bolesnika, okoline i pribora

92104             Kupanje nepokretnog ili polupokretnog                                1    srednja medicinska sestra     45                   31,75

                       bolesnika u krevetu ili kadi

92105             Toaleta i održavanje stoma                                                       1    srednja medicinska sestra     45                   31,75

92106             Provođenje klizme za čišćenje                                                  1    srednja medicinska sestra     45                   31,75

92107             Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage                       1    srednja medicinska sestra    22,5                  15,90

92108             Primjena parenteralne terapije, osim antibiotika,                   1    srednja medicinska sestra     90                   63,50                                         

                       uz nadzor liječnika

92109             Kateterizacija mokraćnog mjehura žene                                  1    srednja medicinska sestra    22,5                  15,90

92110             Primjena lokalne i peroralne terapije                                        1    srednja medicinska sestra    22,5                  15,90

92111             Primjena terapije kisikom                                                           1    srednja medicinska sestra    22,5                  15,90

92112             Postavljanje/izmjena nazogastrične sonde, hranjenje
sondom                                                                                        1    srednja medicinska sestra     45                   31,75

92113             Mjerenje i registracija vitalnih funkcija, kontrola razine       1    srednja medicinska sestra    22,5                  15,90                                         

                       šećera u krvi i urinu                                                                   

92114             Skrb za umirućeg bolesnika                                                      1    srednja medicinska sestra     45                   31,75

92115             Dolazak u postupak zdravstvene njege/fizikalne                  1    med.sestra/fizioterapeut SSS 20                    2,52                                          

                       terapije u kući bolesnika

 «.

Iza šifre 93016 dodaje se:

»

        

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

93017             Lab. izrada djelomične zubne proteze s bazom                      1    Srednji zubni tehn.                 400                    58,4                                          

                       do deset elemenatado deset elemenata

93018             Lab. izrada djelomične zubne proteze sa lijevanim                1    Srednji zubni tehn.                 470                   59,22                          elementima (npr. lijevani pojedinačni luk, lijevane
                       kvačice sa upiračima).

93019             Lab. izrada lijevana metalne proteze. Sadrži lijevane             1    Srednji zubni tehn.                 310                 101,84
                       elemente djelomične proteze s lijevanom bazom
                                                                                                                             1    Viši zubni tehn.                      430                      

93020             Lab. izrada totalne proteze na temelju mukodinamičkog      1    Viši zubni tehn.                      400                    50,4
                       otiska ili kombiniranog otiska kod posebnih
                       bioanatomskih uvjeta                                                               

93021             Lab. izrada akrilatne grizne ploče koja se skida                     1    Viši zubni tehn.                      130                   18,98
                       (Swedova, Drumova, Schoreova), koja obuhvaća
                       cijeli zubni luk (isključuje

93022             Lab. podlaganje proteze, po indirektnoj metodi                    1    Srednji zubni tehn.                  80                    10,08
                       (uključno s poliranjem)

93023             Lab. reparatura proteze (prijelom i dodatno još                     1    Srednji zubni tehn.                  54                     6,85
                       jedan element), također jednostavnija reparatura
                       metalne proteze

93024             Lab. reparatura proteze s dva ili više elementa                      1    Srednji zubni tehn.                 100                   12,6 
                       (uz prijelom). Uključuje i reparaturu metalne
                       proteze s odlijevanjem

93025             Lab. izrada podbradak kape. Izrada kosine ravnine              1    Viši zubni tehn                       117                   17,08

93026             Lab. reokluzija proteze, prilagođavanje proteze                     1    Srednji zubni tehn.                   5                      0,63
                       (uključuje i obradu i poliranje proteze)

93027             Lab. prilagođavanje proteze nakon podlaganja proteze       1    Srednji zubni tehn.                  10                     1,26
                       po direktnoj metodi ( uključuje i poliranje)                            

«.

Postojeći podaci upisani pod slijedećim šiframa mijenjaju se i glase:

»

 

 

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

13020             Uzimanje otiska zubnih lukova i izrada studijskog modela 1    Liječnik                                     20                    6,52

                       uključuje otisak oba zubna lukva i izradu, te arhiviranje

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                20                       

13022             Analiza artikulacijskih i okluzijskih smetnji u                         1    Liječnik spec                           130                  55,38

                       individualnom i gnatološkom artikulatoru i analize

                       postave zuba u

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra               130                      

52330             Inlay na jednoj plohi, indirektna metoda                                1    Liječnik                                     40                    8,00

52331             Pinlay, overlay                                                                            1    Liječnik                                    110                  35,86

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra               110                      

52332             Inlay jednoplošni, djelomična krunica, lijevana                     1    Liječnik                                     65                   21,19

                       nadogradnja- direktna metoda

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                65                       

52333             Interdentalna prečka                                                                  1    Liječnik                                     18                    5,86

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                18                       

52334             Inley u inleyu (odnosi se samo na inley kao                          1    Liječnik                                     18                    5,86

                     nastavak fiksnog protetskog rada)

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                18                       

52335             Puna metalna krunica s intrakoronarnim sidrenjem               1    Liječnik                                    100                   32,6

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra               100                      

52336             Privremeni most ili krunica po članu s materijalima               1    Liječnik                                     14                    4,56

                       za privremene mostove, odnosno, privremenim krunicama

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                14                       

52340             Akrilatna krunica                                                                        1    Liječnik                                     80                   26,04

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                80                       

52341             Djelomična krunica ili dvo-troplošni inlay                              1    Liječnik                                     80                   26,08

                       (indirektna metoda)

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                80                       

52342             Fasetirana krunica lijevana                                                       1    Liječnik                                     90                   27,34

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                90                       

52343             Teleskopska krunica (vanjska i unutarnja krunica)               1    Liječnik                                     90                   29,34

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                90                       

52344             Krunica lijevana jednodijelna                                                   1    Liječnik                                     72                   23,47

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                72                       

52345             Korijenska kapica lijevana                                                        1    Liječnik                                     72                   23,47

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                72                       

52346             Puni međučlan                                                                            1    Liječnik                                     25                    8,15

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                25                       

52347             Fasetirani međučlan                                                                   1    Liječnik                                     25                    8,15

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                25                       

52348             Lemljenje samostalnih krunica, spojno mjesto                      1    Liječnik                                     10                    3,26

                       u mostu isključuje zaračunavanje

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                10                       

52380             Izrada nove fasete, odnosno, nadomještanje                        1    Liječnik                                     25                    8,15

                       ispale (ind.metoda)

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                25                       

52381             Fiksna udlaga (šina) izrađena na osnovi otiska                     1    Liječnik spec.                           60                   25,56

                        iz akrilata (ažurirana šina) ili metala (kapenčina) - po zubu

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                60                       

52383             Nagrizna udlaga (šina)                                                               1    Liječnik spec.                           25                   10,65

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                25                       

52384             Ugrađivanje držača etečmena - direktna metoda                   1    Liječnik spec.                           45                   19,17

                       odgovarajućem postupku

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                45                       

52387             Držač prostora, fiksni                                                                 1    Liječnik spec.                          100                   42,6

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra               100                      

52460             Ortodontski aparat koji se skida, izrađen                                1    Liječnik spec.                           50                    21,3

                       bez konstrukcijskog zagriza do uključeno četiri

                       elementa pored baze

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                50                       

52461             Ortodontski aparat koji se skida, izrađen na podlozi            1    Liječnik spec.                           60                   25,56

                       konstrukcijskog zagriza s najviše četiri elementa pored baze

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                60                       

52462             Ortodontski aparat koji se skida s pet ili više                        1    Liječnik spec.                           50                    21,3

                       elemenata pored baze, izrađen bez konstrukcijskog zagriza

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                50                       

52463             Ortodontski aparat koji se skida s pet ili više elemenata      1    Liječnik spec.                           60                   25,58

                       pored baze, izrađen na podlozi konstrukcijskog zagriza

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                60                       

52464             Reparatura ortodontskih aparata (koji se skidaju) bez         1    Liječnik spec.                           15                    6,39

                       ili samo s jednim novim elementom

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                15                       

52465             Reparatura ortodontskih aparata (koji se skidaju)                1    Liječnik spec.                           15                    6,39

                       s dva ili više novih elemenata

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                15                       

83350             Imobilizacija zubi akrilatnom udlagom (ažurirana šina)         .1   Liječnik spec                            40                   17,04

                        izrađenoj na osnovi otisaka u zubotehničkom

                       laboratoriju s

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                40                       

83351             Imobilizacija zubi, odnosno čeljusti s lijevanom metalnom  1    Liječnik spec.                           50                    21,3

                        udlagom izrađenoj na osnovi otiska u zubotehničkom

                       laboratoriju

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                50                       

83352             Izrada i fiksacija retencijskog akrilatnog luka ili ploče          1    Liječnik spec.                           50                    21,3

                       (palatinalna, lingvalna) za postoperativnu fiksaciju

                       sluzničkih ili

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                50                       

83353             Izrada fiksiranje retencijske ploče s jelenjim rogovima         1    Liječnik spec.                           50                    21,3

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                50                       

85610             Izrada proteze lica i oka ( epiteza )                                           1    Liječnik spec.                          200                   85,2

                                                                                                                                   1                                  Srednja med. sestra     200           

85625             Izrada i prilagođavanje opturatora                                           1    Liječnik spec.                           60                   25,56

                                                                                                                                   1                                  Srednja med. sestra      60            

85626             Izrada imedijatne, privremene i defin. resekcijske proteze    1    Liječnik spec.                           60                   25,56

                                                                                                                                   1                                  Srednja med. sestra      60            

93004             Djelomična zubna proteza s bazom do deset elemenata       1    Liječnik                                    175                  57,05

                       (i priprema zubi)

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra               175                      

93005             Djelomična zubna proteza sa lijevanim elementima               1    Liječnik                                    175                  57,05

                       (npr. lijevani pojedinačni luk, lijevane kvačice sa upiračima)

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra               175                      

93006             Lijevana metalna proteza. Sadrži lijevane elemente               1    Liječnik spec.                          175                  74,55

                       djelomične proteze s lijevanom bazom

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra               175                      

93008             Totalna proteza s mukodinamičkim otiskom ili                      1    Liječnik spec.                          180                  76,68

                       kombiniranim otiskom kod posebnih bioanatomskih uvjeta

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra               180                      

93009             Izrada podbradak kape. Izrada kosine ravnine                       1    Liječnik spec.                            5                      1,5

                       (indirektna metoda)

93010             Akrilatna grizna ploča koja se skida (Swedova, Drumova, 1    Liječnik spec.                          180                  76,68

                       Schoreova), koja obuhvaća cijeli zubni luk (isključuje        

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra               180                      

93012             Reokluzija proteze, prilagođavanje proteze (uključuje i        1    Liječnik                                     13                    4,23

                       obradu i poliranje proteze)

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                13                       

93013             Podlaganje proteze po direktnoj metodi                                 1    Liječnik                                     27                     8,8

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                27                       

93014             Podlaganje proteze po indirektnoj metodi                              1    Liječnik                                     35                   11,41

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                35                       

93080             Reparatura proteze (prijelom i dodatno još                            1    Liječnik                                     13                    4,68

                       jedan element), također jednostavnija reparatura

                       metalne proteze

                                                                                                                             1    Srednja med. sestra                13                       

93081             Reparatura proteze s dva ili više elementa                             1    Liječnik                                     13                     6,5

                       (uz prijelom). Uključuje i reparaturu metalne proteze

                       s odlijevanjem

                     Reparatura proteze s dva ili više elementa (uz prijelom).      1    Liječnik spec.                           13

                       Uključuje i reparaturu metalne proteze s odlijevanjem              

 “.

Postojeći podaci i šifre brišu se:

»

Šifra

        Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno
bodovi

 

92091             Zdravstvena njega i opskba bolesnika u kući:                      1    viša medicinska sestra           30                    4,38
                       Uključuje sve poslove iz programa zdravstvene njege.....

92092             Zdravstvena njega i opskba bolesnika u kući uključuje      1    srednja medicinska sestra     60                    7,56
                       sadržajno potrebne poslove....

92093             Pomoć u zdravstvenoj njezi bolesnika ...                                1    srednja medicinska sestra     60                    7,56

«.

 Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«

 

Klasa: 025-04/02-01/131
Ur.broj: 338-01-05-02-1
Zagreb, 26. lipnja 2002.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.