Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara

NN 80/2002 (5.7.2002.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

1300

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjerenstva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
FRANJE BUČARA

za osobite zasluge za šport:

1. VELJKO ROGOŠIĆ

2. MILAN TUMARA

Broj: 01-051-02-13-5-1/1
Zagreb, 5. lip­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.