Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 80/2002 (5.7.2002.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

1301

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjerenstva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promica­nje moralnih društvenih vrednota:

1. JADRANKA BERESFORD-PEIRSE

2. dr. med. VESNA BOSANAC

3. MIODRAG DEMO

4. ŽELJKO KLEPAČ

5. IVAN OTT

6. PIERANGELO TAVERNA

7. RUŽICA ZVONAR

Broj: 01-051-02-13-6-2/1
Zagreb, 5. lip­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.