Odluka o dodjeli Matici hrvatskoj Hrvatske državne nagrade

NN 80/2002 (5.7.2002.), Odluka o dodjeli Matici hrvatskoj Hrvatske državne nagrade

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

1304

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjerenstva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

HRVATSKA DRŽAVNA NAGRADA

dodje­ljuje

Matici hrvatskoj

za osobite zasluge i postignuća u promica­nju znanosti, kulture i umjetnosti, a u prigodi 160. ob­ljetnice uteme­lje­nja.

Broj: 01-051-02-20-1/1
Zagreb, 5. lip­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.