ISPRAVAK ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

NN 81/2002 (9.7.2002.), ISPRAVAK ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

1350

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 80 od 5. srp­nja 2002., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

U članku 2. umjesto riječi: »Članak 1. mije­nja se i glasi:« trebaju stajati riječi: »Članak 10. mije­nja se i glasi:«.

U članku 3. umjesto riječi: »Članak 1. briše se.« trebaju stajati riječi: »Članak 11. briše se.«.

U članku 4. umjesto riječi: »Članci 9., 30. i 31. brišu se.« trebaju stajati riječi: »Članci 29., 30. i 31. brišu se.«.

Klasa: 943-01/01-01/02
Zagreb, 8. srp­nja 2002.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.