Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 85/2002 (18.7.2002.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1402

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 16/02 i 24/02), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici, održanoj 10. srpnja 2002. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« br. 15/92, 29/93, 65/93, 73/99, 3/00, 18/00, 118/01, 44/02 i 76/02 u daljnjem tekstu: Odluka), u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke postojeći podaci upisani pod slijedećim šiframa mijenjaju se i glase:

 

»

Šifra      Opis postupka                                             Djelatnici                                      Vrijeme    Ukupno

                                                                                                                                         (min)       bodovi

71015       Upis podataka obrade recepata na magnetski medij 1 mr. farmacije                                                    0,54                0,12

71016       Upis podataka obrade recepata koji podliježu            1 mr. farmacije                                                   1,07                0,24
                 Zakonu o opojnim drogama na magnetski medij       

92101       Zbrinjavanje kronične rane                                            1 srednja medicinska sestra                            22,5                2,84

92102       Sprječavanje komplikacija dugotrajnog mirovanja   
                 (primarno dekubitusa, kontraktura i tromboze) –       1 srednja medicinska sestra                            22,5                2,84
                 aktivno i pasivno razgibavanje                                    

92103       Pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne        1 srednja medicinska sestra                            22,5                2,84
                 higijene bolesnika, okoline i pribora                           

92104       Kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika   1 srednja medicinska sestra                             45                 5,67
                 u krevetu ili kadi                                                             

92105       Toaleta i održavanje stoma                                            1 srednja medicinska sestra                             45                 5,67

92106       Provođenje klizme za čišćenje                                       1 srednja medicinska sestra                             45                 5,67

92107       Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage            1 srednja medicinska sestra                            22,5                2,84

92108       Primjena parenteralne terapije, osim antibiotika,        1 srednja medicinska sestra                             90                11,34
                 uz nadzor liječnika                                                          

92109       Kateterizacija mokraćnog mjehura žene                       1 srednja medicinska sestra                            22,5                2,84

92110       Primjena lokalne i peroralne terapije                             1 srednja medicinska sestra                            22,5                2,84

92111       Primjena terapije kisikom                                                1 srednja medicinska sestra                            22,5                2,84

92112       Postavljanje/izmjena nazogastrične sonde,                1 srednja medicinska sestra                             45                 5,67
                 hranjenje sondom                                                          

92113       Mjerenje i registracija vitalnih funkcija, kontrola       1 srednja medicinska sestra                            22,5                2,84
                 razine šećera u krvi i urinu                                            

92114       Skrb za umirućeg bolesnika                                           1 srednja medicinska sestra                             45                 5,67

93017       Lab. izrada djelomične zubne proteze s bazom           1 srednji zubni tehničar                                    400               50,40
                 do deset elemenata                                                        

93020       Lab. izrada totalne proteze na temelju                          1 viši zubni tehničar                                         400               58,40
                 mukodinamičkog otiska ili kombiniranog otiska
                 kod posebnih bioanatomskih uvjeta                           

93023       Lab. reparatura proteze (prijelom i dodatno još          1 srednji zubni tehničar                                     54                 6,80
                 jedan element), također jednostavnija reparatura
                 metalne proteze                                                              

93080      Reparatura proteze (prijelom i dodatno još jedan       1 liječnik                                                              13                    
element), također jednostavnija reparatura                 1 srednja medicinska sestra                             13                 4,23                         
metalne proteze                                                               

                                                                                                                                                                                                                 «.

Postupak pod šifrom:

»

Šifra         Opis postupka                                                                 Djelatnici                                                         Vrijeme         Ukupno

                                                                                                                                                                                       (min)            bodovi

52488       Reparatura ortodontskih aparata (koji se skidaju)     1 viši zubni tehničar                                          35                 5,11
                 bez ili samo s jednim novim elementom                      

                                                                                                                                                                                                                 «

mijenja se i glasi:

»

Šifra         Opis postupka                                                                 Djelatnici                                                         Vrijeme         Ukupno

                                                                                                                                                                                       (min)            bodovi

52490       Reparatura ortodontskih aparata (koji se skidaju)     1 viši zubni tehničar                                          35                 5,11
                 bez ili samo s jednim novim elementom                      

                                                                                                                                                                                                                 «.

Iza šifre 97420 dodaje se:

»

Šifra         Opis postupka                                                                 Djelatnici                                                         Vrijeme         Ukupno

                                                                                                                                                                                       (min)            bodovi

97421       Obrada računa dopunskog osiguranja s upisom       1 SSS                                                                   1,5                 0,18
                 podataka na magnetski medij                                       

                                                                                                                                                                                                                 «.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/02-01/156
Urbroj: 338-01-05-02-1
Zagreb, 10. srpnja 2002.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.