Ispravak Zakona o preuzimanju dioničkih društava

NN 87/2002 (23.7.2002.), Ispravak Zakona o preuzimanju dioničkih društava

1461

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o preuzimanju dioničkih društava objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 84 od 17. srpnja 2002., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

Članak 40. treba glasiti:

»Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u  »Narodnim novinama.«

Klasa: 432-02/01-01/02