Odluka o opozivu dr. sc. Maria Nobila izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

NN 92/2002 (2.8.2002.), Odluka o opozivu dr. sc. Maria Nobila izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1491

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz miš­lje­nje Odbora za va­njsku politiku Hrvat­skoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-01/02-02/95, urbroj: 50304/2-02-02 od 1. srp­nja 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. MARIO NOBILO opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i surad­nju (OESS) u Beču i s dužnosti veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedi­njenih naroda (UNOV) u Beču, Organizaciji za industrijski razvitak (UNIDO), Među­narodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i Organizaciji za sveobuhvatnu zabranu nuklearnog testira­nja (CTBTO).

Ova Odluka stupa na snagu 31. kolovoza 2002.

Broj: 01-081-02-2777/2
Zagreb, 26. srp­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.