Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija

NN 109/2002 (18.9.2002.), Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

1763

OBJAVA

O UPISU U POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA

Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva na teme­lju članka 36. stavka 2., Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 36/98.), te članka 14. stavka 4., Pravilnika o uvjetima koje moraju ispu­njavati laboratoriji za ispitiva­nje kakvoće stočne hrane (»Narodne novine« 120/98.) objav­ljuje upis laboratorija u Popis laboratorija koji su ovlašteni za ispitiva­nje kakvoće stočne hrane.

OvlaŠteni laboratorij za ispitiva­nje
ka­k­vo­Će stoČne hrane

1. Euroinspekt Osijek d.o.o., Osijek, Vij. Petrove gore 21

– za obav­lja­nje fizikalno kemijskih i mikrobioloških ispitiva­nja kakvoće stočne hrane.

Klasa: 320-01/02-01/162
Urbroj: 525-01-02-01
Zagreb, 5. rujna 2002.

Ministar
 mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.