Odluka o postavljenju Božidara Gagre izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Parizu

NN 111/2002 (25.9.2002.), Odluka o postavljenju Božidara Gagre izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Parizu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1786

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/01-01/214, urbroj: 50304/2-02-02 od 23. kolovoza 2002., kojim je predsjednik Vlade Repub­like Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam BOŽIDARA GAGRU izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Re­pub­like Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Parizu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Klasa: 01-081-02-3097/2
Zagreb, 18. rujna 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.