Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću

NN 114/2002 (1.10.2002.), Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1846

Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, br. 10/97.) ministar zdrav­stva donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obrasci:

– potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić

– potvrde o obavljenom zdravstvenom pregledu pred­škol­skog djeteta (izostanak zbog bolesti ili nekog drugog razloga)

– zdravstvenog kartona djeteta u dječjem vrtiću

– evidencije o zdravstvenom odgoju

– evidencije o higijensko-epidemiološkom nadzoru

– evidencije o sanitarnom nadzoru

– evidencije epidemioloških indikacija

– evidencije ozljeda te

– evidencije antropometrijskih mjerenja.

Članak 2.

Obrazac potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić tiskan je u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Obrazac potvrde o obavljenom zdravstvenom pregledu pred­školskog djeteta zbog izostanka zbog bolesti ili nekog drugog razloga tiskan je u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.           

Članak 4.

Obrazac zdravstvenog kartona tiskan je u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. U zdravstveni karton ulaže se potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić i potvrde o obavljenom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta zbog izostanka zbog bolesti ili nekog drugog razloga.

Članak 5.

Obrazac Evidencije o zdravstvenom odgoju tiskan je u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Obrazac Evidencije o higijensko-epidemiološkom nadzoru tiskan je u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Obrazac Evidencije o sanitarnom nadzoru tiskan je u Prilogu 6. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Obrazac Evidencije epidemioloških indikacija tiskan je u Prilogu 7. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Obrazac Evidencije ozljeda tiskan je u Prilogu 8. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 Članak 10.

Obrazac Evidencije antropometrijskih mjerenja tiskan je u Prilogu 9. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/0182
Urbroj: 534-02-26-02-0002
Zagreb, 30. kolovoza 2002.

            Ministar

            mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

                             

 

 

 

                                               

 Prilog 1.

Liječnik:_________________________________________________

Dom zdravlja/ambulanta: _____________________________________

Adresa: :_________________________________________________

Telefon: :_________________________________________________

Radno vrijeme: ____________________________________________

 

 

POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU
PREDŠKOLSKOG DJETETA PRIJE UPISA U DJEČJI VRTIĆ

 

Ime i prezime__________________________________________________________________________________________________

Dan, mjesec, godina rođenja _______________________________________________________________________________________

JMBG_______________________________________________________________________________________________________

 

Obavljen sistematski pregled liječnika                             DA                                           NE

Obavljen sistematski pregled stomatologa                        DA                                           NE

Dijete je redovito cijepljeno                                             DA                                           NE

Razlozi zbog kojih nije provedeno cijepljenje

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

 

Mjere posebne skrbi u dječjem vrtiću:             POTREBNE SU             NISU POTREBNE

___________________________________________________________________________________________________________

Napomene:

___________________________________________________________________________________________________________

DIJETE JE SPOSOBNO ZA POHAĐANJE DJEČJEG VRTIĆA:               DA                 NE 

Datum ____________________                                                                                                                               

 

                                                                                                                                    ___________________________
                                                                                                                                              
Faksimil i potpis liječnika

 

 

 

 

 

                                                                                               

 Prilog 2.

Liječnik:_________________________________________________

Dom zdravlja/ambulanta: _____________________________________

Adresa: :_________________________________________________

Telefon: :_________________________________________________

Radno vrijeme: ____________________________________________

 

POTVRDA O OBAVLJENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU
PREDŠKOLSKOG DJETETA

 

Izostanak zbog bolesti                                                             Izostanak zbog drugog razloga (zaokruži-podcrtaj)

Ime i prezime ________________________________________________________________________________________________

Dan, mjesec, godina rođenja _____________________________________________________________________________________

Izostao/la                od ________________ do ________________

Dijagnoza bolesti (MKB) _______________________________________________________________________________________

Mjere posebne skrbi u dječjem vrtiću:               POTREBNE SU                 NISU POTREBNE

__________________________________________________________________________________________________________

Napomene:

__________________________________________________________________________________________________________

DIJETE JE SPOSOBNO ZA POHAĐANJE DJEČJEG VRTIĆA:               DA                 NE 

Datum ___________________                                                  _____________________________

                                                                                                              Faksimil i potpis liječnika

 

 

 

 

Prilog 3

__________________________               __________________________

                  Dječji vrtić                                                    skupina

ZDRAVSTVENI KARTON DJETETA U DJEČJEM VRTIĆU

Ime i prezime:________________________________________________________           spol:   M / Ž

Datum rođenja: _______________________________________________________

Adresa stanovanja i telefon: ______________________________________________

JMBG ______________________________________________________________

Ime majke: ________________________________     Ime oca: ____________________________________________

Zanimanje: ________________________________     Zanimanje: __________________________________________

Zaposlena: ________________________________      Zaposlen: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                    (naziv, adresa)                                                                    (naziv, adresa)

              _________________________________         ________________________________________________

                                         (telefon)                                                                             (telefon)

Podaci o izabranim liječnicima primarne zdravstvene zaštite

pedijatar/liječnik opće medicine: ___________________________________________________________________________________

adresa i telefon ambulante: ______________________________________________________________________________________

dom zdravlja: ________________________________________________________________________________________________

radno vrijeme: ________________________________________________________________________________________________

stomatolog: __________________________________________________________________________________________________

adresa i telefon ambulante: _______________________________________________________________________________________

dom zdravlja: _________________________________________________________________________________________________

radno vrijeme: ________________________________________________________________________________________________

NAPOMENE:

 

 

 

 

 

PODACI O CIJEPLJENJU (ZDRAVSTVENI KARTON STR. 2)

                                                                                                                                                         

 

I.

II.

III.

IV.

V.

BCG

DA

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

Di-Te-Per

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Polio

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Mo-Pa-Ru

DA

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

Hib

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE