Odluka o imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

NN 120/2002 (15.10.2002.), Odluka o imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1933

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 72. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 11. listopada 2002., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

Za članove Odbora za ­ljudska prava i prava nacionalnih ma­njina Hrvatskoga sabora imenuju se:

– iz reda predstavnika vjerskih zajednica

mr. sc. GORDAN ČRPIĆ, tajnik Centra za promica­nje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije,

SIMO RAJIĆ, va­njski suradnik na pravnim poslovima Srpske pravoslavne crkve,

– iz reda predstavnika udruga za zaštitu ­ljudskih prava

VELJKO MILJEVIĆ, član izvršnog odbora Hrvatskog helsinškog odbora za ­ljudska prava,

– iz reda predstavnika interesnih udruga žena

SANJA SARNAVKA, koordinatorica Grupe za ženska ­ljudska prava B. a. B. e.

Klasa: 021-13/02-07/39
Zagreb, 11. listopada 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.