Ispravak Zakona o preuzimanju dioničkih društava

NN 120/2002 (15.10.2002.), Ispravak Zakona o preuzimanju dioničkih društava

1953

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o preuzima­nju dioničkih društava objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 84 od 17. srp­nja 2002., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

U članku 4. stavku 3. podstavku 2. umjesto riječi: »pravog« treba stajati riječ: »prvog«.

Klasa: 432-02/01-01/02
Zagreb, 14. listopada 2002.

Tajnica Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.