Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Službeničkog suda u Bjelovaru

NN 123/2002 (22.10.2002.), Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Službeničkog suda u Bjelovaru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1991

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hr­vatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), članka 40. stavka 3. Zakona o državnim službenicima i namješ­te­nicima (»Narodne novine«, broj 27/2001) i točke X. Odluke o ustro­java­nju službeničkih sudova (»Narodne novine«, broj 120/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2002. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA SLUŽBENIČKOG SUDA U BJELOVARU

1. Imenuje se DAVORKA HUDOLETNJAK predsjednicom Službeničkog suda u Bjelovaru.

2. Za članove Službeničkog suda u Bjelovaru, imenuju se:

– ZDRAVKO VRAGOVIĆ

– JASNA KRIVAČIĆ

– ANKICA BADNJEVIĆ

– ŽELJKO CAR

– PETAR BAJAN

– ANKICA KNEŽEVIĆ.

3. Ovim rješe­njem zamje­njuje se rješe­nje o imenova­nju pred­sjednika i članova Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Virovitičko-podravske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije sa sjedištem u Bjelovaru (»Narodne novine«, broj 132/99).

Klasa: 080-02/02-01/229
Urbroj: 50304/2-02-01
Zagreb, 17. listopada 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.