Odluka o opozivu Zdenka Karakaša dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Varšavi

NN 126/2002 (30.10.2002.), Odluka o opozivu Zdenka Karakaša dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Varšavi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2047

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz miš­lje­nje Odbora za va­njsku politiku Hrvat­skoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/02-02/137, urbroj: 50304/2-02-01 od 17. listopada 2002. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

ZDENKO KARAKAŠ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Po­ljskoj, sa sjedištem u Varšavi.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2002. godine.

Broj: 01-081-02-3373/2
Zagreb, 23. listopada 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.