Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

NN 126/2002 (30.10.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

2065

Na teme­lju članka 5. stavka 2. Zakona o prikup­lja­nju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 114/01), Upravno vijeće Središ­nje­g re­gistra osiguranika, na 25. sjednici održanoj 2. listopada, 2002. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA R-S

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju Obrasca R-S (»Narodne novine«, broj 118/01, 2/02 – ispravak, 7/02 – izmjene i 16/02 – izmjene i dopune), u prilogu 5. Pravilnika – Popis gradova i općina s pripadajućim šiframa, dodaje se šifra za općinu Bilice:

 

redni

NAZIV GRADA/OPĆINE

šifra

broj

 

grada/općine

548

BILICE

6211

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ljubo Jurčić, v. r.