Ispravak Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

NN 131/2002 (12.11.2002.), Ispravak Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

2130

Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je tiskarska pogreš­ka u Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima objavljenim u »Narodnim novinama« broj 114 od 1. listopada 2002. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA TE STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA

U Obrascu-Su – Uvjerenje o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanim opasnostima iz članka 18. stavak 2. Pravilnika treba brisati riječi »Ispitivanje radnog okoliša obavljeno je u skladu s člankom 50. Zakona o zaštiti na radu o čemu je sastavljen zapis­nik«.

U sljedećem stavku umjesto riječi »radnog okoliša« trebaju sta­jati riječi »stroja – uređaja«.

Urbroj: 50501-02-913
Zagreb 6. studenoga 2002.

Glavna urednica
Snježana Bagić, v. r.