Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti

NN 144/2002 (4.12.2002.), Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti

DRŽAVNI INSPEKTORAT

2321

Na temelju članka 36. stavak 2. Zakona o državnim služ­benicima i namještenicima (»Narodne novine« br. 27/01.) glavni inspektor Državnog inspektorata donosi

PRAVILNIK

O LAKIM POVREDAMA SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se drugi slučajevi lakih povreda službene dužnosti osim onih lakih povreda službene dužnosti propisanih člankom 37. Zakona o državnim službenicima i namješ­tenicima.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika lake povrede službene dužnosti su:

– nedolično ponašanje prema čelniku tijela, nadređenom i drugim službenicima i namještenicima,

– nekorektan odnos prema drugim službenicima i namješte­nicima,

– odbijanje pružanja stručne pomoći nadređenog službenika drugim, posebno novoprimljenim službenicima i namještenicima.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-02/15
Urbroj: 556-05-02-04
Zagreb, 28. studenoga 2002.

Glavni inspektor
Branko Jordanić, v. r.