Odluka o odlikovanju dr. sc. Wolfganga Eschkera Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za iznimni doprinos razvoju kulturne suradnje između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

NN 149/2002 (13.12.2002.), Odluka o odlikovanju dr. sc. Wolfganga Eschkera Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za iznimni doprinos razvoju kulturne suradnje između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2385

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

dr. sc. WOLFGANG ESCHKER

odlikuje

za iznimni doprinos razvoju kulture surad­nje između Repub­like Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

Broj: 01-051-02-13-1-2/1
Zagreb, 25. studenoga 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.