Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

NN 149/2002 (13.12.2002.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2386

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promica­nje moralnih društvenih vrednota:

1. msgr. GASTONE CANDUSSO

2. CHRISTOPH GRAF VON DEYM

3. HANS LANG

4. GERHARD ROBEL

5. RICHARD STEEB

Broj: 01-051-02-13-6-4/1
Zagreb, 25. studenoga 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.