Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu

NN 149/2002 (13.12.2002.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2391

Na teme­­­­­­lju članka 31. stavka 1. Zakona o hrvatskom držav­­­­­­ljanstvu (»Narodne novine«, broj: 53/91., 28/92. i 113/93.), ministar unutar­­­­­­njih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o obrascu i načinu vođe­­­­­­nja evidencije o hrvat­skom držav­­­­­­ljanstvu (»Narodne novine«, broj: 54/91. i 3/92.), u članku 4. riječi: »matične k­­­­­­njige« zamje­­­­­­njuju se riječima: »državne matice«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 5. riječi: »jedinstveni matični broj«, zamje­­­­­­njuju se riječima: »matični broj«.

Članak 3.

U članu 11. stavku 5. riječi: »jedinstveni matični broj građanina te« brišu se.

Članak 4.

U obrascima broj 2a i 2b koji su tiskani uz Pravilnik i čine ­­­­­­nje­gov sastavni dio, riječi: »JMBG« brišu se.

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika o obrascu i načinu vođe­­­­­­nja evidencije o hrvatskom držav­­­­­­ljanstvu (»Narodne novine«, broj: 54/91. i 3/92.) riječi: »matične k­­­­­­njige rođenih« zamje­­­­­­njuju se riječima: »matice rođenih«, u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a poči­­­­­­nje se primje­­­­­­njivati 1. siječ­­­­­­nja 2003. godine.

Broj: 511-01-52-107232/02
Zagreb, 6. prosinca 2002.

Ministar
Šime Lučin, v. r.