Rezolucija o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

NN 153/2002 (20.12.2002.), Rezolucija o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

HRVATSKI SABOR

2493

Nakon rasprave o Prijedlogu nacionalnog programa Repub­like Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji – 2003. godina, Hrvatski sabor na sjednici 18. prosinca 2002., donio je

REZOLUCIJU

O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

Temeljeći svoje djelovanje, kao voljom građana Republike Hrvatske izabrano tijelo, na zaštiti i provedbi Ustava Republike Hrvatske na kojem se zasniva Republika Hrvatska, a polazeći u potpunosti od članka 141. Ustava Republike Hrvatske te utvrđu­jući da je vanjskopolitički strateški prioritet Republike Hrvatske punopravno članstvo u Europskoj uniji koja se dokazala kao jezgra i prostor stabilnog mira, slobode, demokratskih vrijednosti i visokog životnog standarda,

Poštujući opće prihvaćena načela i konvencije za zaštitu prava čovjeka i prava manjina,

Ulažući napore kako bi se dovršila pretvorba gospodarstva u otvorenu tržišnu ekonomiju radi ubrzanja procesa gospodarskog razvoja na dobrobit svih građana Republike Hrvatske,

Razvijajući dobrosusjedske odnose i rješavajući otvorena pitanja sa svim svojim susjedima, surađujući u regiji i odlučno dje­lu­jući u cilju jačanja mira i stabilosti u cijeloj Europi,

Dijeleći načela, vrijednosti i ciljeve na kojima se temelji Eu­rop­­­ska unija,

Polazeći od članka 49. Ugovora o Europskoj uniji (Ugovor iz Amsterdama) koji se odnosi na postupak i uvjete prijema države koja je podnijela zahtjev za članstvo u Europsku uniju

HRVATSKI SABOR

Utvrđuje da je ulazak Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji strateški nacionalni cilj kojem će u daljnjem djelovanju Hrvatski sabor davati punu i stalnu potporu.

Potvrđuje svoju opredijeljenost da se uključivanje Republike Hrvatske u Europsku uniju treba temeljiti na individualnom pristupu i postignućima.

Ističe da je Republika Hrvatska po svom nasljeđu, kulturi i geopolitičkom položaju dio srednjoeuropskog, mediteranskog kru­ga i želi aktivno i svestrano pridonijeti naporima međunarodne zajednice i Europske unije na postizanju i uspostavljanju političke stabilizacije i trajnog mira u jugoistočnoj Europi.

Odlučuje da će sustavno i na temelju dogovornog djelovanja stranaka predstavljenih u Hrvatskom saboru u potpunosti uskladiti zakonodavni pravni sustav Republike Hrvatske sa standardima i pravnim stečevinama Europske unije.

Potiče Vladu Republike Hrvatske da do kraja veljače 2003. godine podnese zahtjev za punopravno članstvo Republike Hrvat­ske u Europsku uniju, a o procesu pregovora izvješćuje Hrvatski sabor.

Odlučuje da će raditi po posebnom postupku kako bi se uz dužnu pozornost, stručnost i učinkovitost osiguralo dostizanje konačnog cilja uključivanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Iskazuje svoju punu privrženost europskim integracijskim procesima na integracijskim načelima Europske unije osobito iskazanim u načelima poštivanja različitosti, partnerstva, ravno­prav­nosti i očuvanja nacionalnog identiteta svakog naroda.

Očekuje da Europski parlament, institucije i članice Europske unije uvaže konsenzus i odlučnost svih političkih snaga u Republici Hrvatskoj glede pristupanja Europskoj uniji iskazan i u ovoj Rezoluciji.

Ova Rezolucija objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/02-01/04
Zagreb, 18. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.